Tarkista Nuffield -traktorisi pääkomponenttien valupäivät ja valmistusvuosi.

Jokaisessa DM4 Nuffieldissa ja sitä uudemmissa on pääkomponenttien valuun merkitty myös valupäivä, kuukausi ja vuosi.
Avain tuon nelikirjaimisen koodin selvittämiseen on seuraava:

Mustalla alleviivatut kaksi ensimmäistä numeroa kertovat valupäivän,

Keltaisella alleviivattu kirjain kertoo valukuukauden. Kuukaudet menevät seuraavasti:

A: Tammikuu
B: Helmikuu
C: Maaliskuu
D: Huhtikuu
E: Toukokuu
F: Kesäkuu
G: Heinäkuu
H: Elokuu
J: Syyskuu
K: Lokakuu
L: Marraskuu
M: Joulukuu

Punaisella alleviivattu numero, nelikirjaimisen koodin viimeinen osa kertoo valmistusvuoden, vuosikymmen selviää traktorien valmistusvuosista.

Esimerkkikuvan taka-akselin 17H9 koodi avaa meille siis seuraavat tiedot:


Taka-akselin puolikas on valmistettu 17 päivä Elokuuta 1959!

Tämä valukoodi pitäisi löytyä ainakin seuraavista komponenteista: Taka-akselisto, vaihdelaatikko, eturunko, moottorilohko sekä ohjausvaihde.

Loppuvuoden valuosat ovat voineet siirtyä kokoonpanoon vasta seuraavan vuoden puolella. Jos koodin kirjaimena on L tai M on hyvinkin mahdollista, että traktori on koottu vasta seuraavana vuonna.